Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwsbrief 24 mei 2021 - Het pinkstert elke dag

Het pinkstert elke dag

Het kleine licht van Betlehem ontsteekt het laaiende Pinkstervuur. Bent u licht ontvlambaar?

Wat klein en kwetsbaar begon in Betlehem heeft de wereld hoop en liefde geschonken, dat sterker blijkt dan de dood en het kwaad, zo mochten wij ontdekken op Pasen. Met Pinksteren wordt dit licht tot een laaiend vuur dat ons wil begeesteren. Zoals onze bisschop zegt: "Geest van Pinksteren, schud ons overeind, dat wij naar buiten gaan en spreken van Jezus, de Verrezen Heer". Moge wij (veer)krachtige mensen zijn, niet op eigen kracht, maar wel vanuit de kracht van de H. Geest. Moge wij licht ontvlambaar zijn en het licht doorgeven. Het pinkstert elke dag wanneer wij overeind komen in navolging van Christus.

 
 
We moeten overeind komen, veerkracht tonen en onze voeten gebruiken. In zijn nieuwe boek gaat mgr. Bonny op zoek naar betekenisvolle links tussen Handelingen en het Evangelie van Lucas. Aan de vooravond van Pinksteren ging Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, daarover met de bisschop in gesprek en achterhaalde hij waarom we uitgerekend nu als kerkgemeenschap overeind moeten (durven) komen. 
Beluister het interview
Bekijk het interview met mgr. Bonny hier.
OPROEP

Hoe kunnen we overeind komen vanuit onze parochies om de band te leggen met parochianen in woonzorgcentra? Velen in onze parochies hebben hier reeds goede ervaringen rond opgedaan. Laten we deze delen met elkaar. Hoe leggen jullie de band met parochianen die verhuisd zijn naar een woonzorgcentrum? Reacties zijn welkom via info@heiligechristoffel.be 

Het licht van Betlehem kwam op Pinkstermaandag terug samen per vicariaat, maar het vuur loopt verder, van mens tot mens, doorheen ons bisdom de wereld in. George Fleere en Anaïs Fayt vertegenwoordigde alvast onze pastorale eenheid.
Een sterke getuigenis bracht Johan Vrints (Orbit) tijdens de eucharistie op 2 mei in H. Drievuldigheid. "De geboorte van het kind, op een diep puntje van een duistere winter, weerklinkt over de grenzen en over de seizoenen heen. En dus, om met onze christelijke broeders uit het Oosten op deze Paasdag, te besluiten: De Heer is geboren in Bethlehem en hij is na Zijn kruisiging opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan."
Laten we bij dit licht van Betlehem in het bijzonder bidden om vrede in Israël en Palestina. 

Barmhartige God van Vrede,
wees bij uw volken die op deze aarde samenleven.
Wees bij alle inwoners van Jeruzalem, van Israël en Palestina.
We bidden u voor de mensen in Gaza. Wees hen nabij in hun nood en
zend uw Geest van vrede en inzicht om alle mensen en
in het bijzonder de leiders van de volken te doordringen
van een nieuwe Geest van barmhartigheid en luisterbereidheid.
We bidden dat die Geest nieuwe uitwegen zal tonen
in de impasse waarin men vastzit.
Amen.
"Pinksteren is een werkwoord dat we in de tegenwoordige tijd moeten beleven.
Het pinkstert elke dag." Mgr. Vanhoutte
Veni Sancte Spiritus: wat heeft dit eeuwenoude gezang ons vandaag te bieden?
"Ik hoop dat de pinkstersequentie kan helpen om onze innerlijkheid te
herontdekken als ruimte van omgang met God, als het speelveld van de Geest."
Labels