Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwsbrief 14 januari 2021

 

Beste mensen,

 

Aankomst Licht van Betlehem in onze pastorale eenheid H. Christoffel

Lichtmis kan niet beter vallen dit jaar dan op de Vijfde Zondag, de viering van onze pastorale eenheid. Tijdens deze viering zegenen we het vredeslicht en geven het een mooie plaats in onze zondagskerk, vanwaar het later zal vertrekken naar de verschillende geloofskernen.

zo 31 januari 2021

 

Toelichting

Jaarlijks wordt het Licht van Betlehem, vertrokken vanuit het Heilig Land, door Scouts en Gidsen over de hele wereld verspreid. Op 21 december nam onze bisschop dit vredeslicht in ontvangst en bracht het met 15 jongeren naar de Kathedraal. Tijdens zijn wijdingsviering op zondag, 3 januari gaf onze bisschop het Licht een plaats binnen de bedding van het boek Handelingen van de Apostelen en deelde het uit aan de beide vicariaten Antwerpen en Kempen. Zij zullen het dan verder verspreiden in de pastorale eenheden in januari 2021. De pastorale eenheden brengen het Vredeslicht tussen Lichtmis en Pasen naar de geloofskernen. Zij zullen het Licht uitdelen tussen Pasen en Pinksteren aan individuele gelovigen en gezinnen. Zo komt het Licht van Betlehem tot in de huiskamers. 

Met Pinksteren willen we het Licht vanuit de geloofskernen in de pastorale eenheden terug samen laten komen op één locatie in vicariaat Antwerpen.

In de christelijke traditie zijn er veel verbanden tussen Kerstmis en Pinksteren. Door het Licht in deze periode te verspreiden en terug samen te laten komen, willen we die band nadrukkelijk zichtbaar maken. Wat begon met de komst van het kind Jezus met Kerstmis nadat de Heilige Geest over Maria kwam, groeit met Pinksteren uit tot een gemeenschap van mensen. Mensen die bezield met de Geest verder willen gaan in het spoor van Hem die ook het Licht der wereld wordt genoemd.

 

Praktisch

Gezien de huidige maatregelen zullen we het ontvangst van het Licht van Betlehem in beperkte kring houden. Wat kunnen we wel doen?

  • Deel bovenstaande info in de parochiebladen voorzien ook van onderstaand gebed. Zo kan iedereen die vijfde zondag, 31 januari 2021, mee bidden om licht en verbinding.
  • Daar waar vieringen kunnen plaats vinden op zondag 31 januari, moedigen we aan om de aankomst van het licht van Betlehem te thematiseren. 
  • Kan je niet naar een viering die dag, dan kan je thuis onderstaand gebed mee bidden om 11.00u
  • Tijdens de Lichtmisviering zullen we foto’s en enkele filmpjes maken. We verspreiden die daarna via de volgende nieuwsbrief en op onze website. Ook deze foto’s kunnen later in de verschillende parochiebladen gepubliceerd worden.

 

Gebed

God van leven en licht,

richt ons weer op

om te wandelen in uw licht,

handelen willen wij

met een brandend hart.

 

God van leven en licht,

zegen en zend ons,

maak ons

tot wie wij in wezen zijn:

mensen van de Weg,

kinderen van het licht.

Ga met ons mee

en breng ons steeds dichter

bij U en bij elkaar.

Dat vragen wij u

vandaag en alle dagen.

Amen.

 

Verdieping 

Jezus: licht en teken voor de volkeren

Dit Vredesicht wordt in de periode tussen Driekoningen en Pinksteren verspreid in het bisdom Antwerpen in het kader van het pastoraal project Handelingen van de Apostelen. David Godecharle brengt in deze digitale lezing met nadien gesprek twaalf momenten van het Licht in een Bijbelse & liturgische spanningsboog bijeen. De lezing wordt tweemaal gehouden: maandag 18 januari 2021 van 20u.00 tot 22u.00 en maandag 25 januari 2021 van 10u.00 tot 12u.00. Helemaal gratis, maar wel in te schrijven. Klik hiervoor op de datum. 

 

Het Licht van Betlehem gaat verder

Beluister de homilie van mgr. Bonny op 3 januari 2020, beleef het vertrek van het Licht van Betlehem uit de Kathedraal opnieuw. Tijdens zijn wijdingsviering op zondag, 3 januari gaf onze bisschop het Licht een plaats binnen de bedding van het boek Handelingen van de Apostelen en deelde het uit aan de beide vicariaten (Antwerpen en Kempen).

 

Labels