Skip to main content

 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven
 • De morgen komt!
  www.ignatiaansbidden.org
  Op 26 februari
  begint
  de vastentijd.

Parochie Sint-Franciscus Xaverius Borgerhout.

De Sint-Franciscus Xaveriuskerk, gelegen in de Collegelaan 32 te Borgerhout werd gebouwd in 1965 door het Xaveriuscollege om dienst te doen als collegekerk. Door de stijging van het aantal inwoners op het grondgebied van de parochie werd in maart 1966 overgegaan tot de oprichting van de Kapelanie Xaverius bij de parochie van O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart en in 1968 de oprichting van de Parochie Sint-Franciscus Xaverius. Vanaf de oprichting tot in het jaar 2007 werd de pastoraal en liturgische diensten verzorgd door de paters van het Jezuïetenhuis, verbonden aan het Xaveriuscollege. De eucharistievieringen vinden op zon- en feestdagen plaats om 11:15 u. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand is er een gebedsdienst met communie. Op de vierde zondag viert de Indonesische geloofsgemeenschap KKI samen eucharistie met Xaverius. Elke zondag viert de Armeense geloofsgemeenschap eucharistie in de namiddag. De kerk doet dienst als parochiekerk, voor uitvaartliturgie, doop, eerste communie en vormsel  en voor de diensten door het Xaveriuscollege en de Basisschool Mariagaarde. Er is ook nevengebruik voor concert, zang, toneel, proclamatie...

 

Initiatieven vanuit parochie Sint-Franciscus Xaverius

Een overzicht van alle initiatieven georganiseerd vanuit diverse groepen en mensen uit de Sint-Franciscus Xaverius parochie.

Zaterdag 30 en zondag 31 maart collecte voor Broederlijk Delen. 

Op 30 en 31 maart gaat de opbrengst van de collecte naar Broederlijk Delen. In de vastencampagne van dit jaar worden we opgeroepen om solidair te zijn met de boeren in Guatemala. Daar is de meerderheid van de bevolking afhankelijk van de landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit te telen. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van de landbouwgrond. Met onze steun helpen we mee een einde te maken aan deze onrechtvaardigheid.

 

Een overzicht van toekomstige activiteiten.

Via onderstaande link 'Lees meer' krijg je telkens een overzicht en de bijhorende info van de toekomstige activiteiten van Femma.

Vrijdag 4 oktober 2019
Weekend 12-13 oktober 2019

Binnenkort is het weer zo ver: onze Wijk- en parochiefeesten op vrijdag 4 oktober en het weekend van 12 en13 oktober met als traditionele blikvanger: de rommelmarkt. Daarom deze oproep om vanaf nu op zoek te gaan naar nog in goede staat verkerende, bruikbare dingen die kunnen dienen. 

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

Doopsel Eloise

Doopsel Eloise

Zondag 17 februari 2019 werd Eloise, het 2de dochtertje van Nelson en Marjolein Santos-Goethaert in onze kerk gedoopt. Wat een feest! Eloise moet zich gedragen weten door haar ‘grote’ familie. Haar zus Enya zal wel voor een gezond evenwicht zorgen. Na het evangelie van vandaag over de zaligsprekingen (Lc 6, 17.20-26) wist Didier iedereen te beroeren met waar het in het christelijk leven op aankomt. We moeten durven een halt toe te roepen aan al wat naar eigen- prestige neigt; ook een opdracht voor ieder die Eloise zal omringen. Want dit drijft ons weg van waar het in het leven om draait: zorgzaam en liefdevol zijn voor elkaar. Hierin gesterkt door meter, peter, familie en vrienden maar ook door de gelovige kerkgemeenschap.

Nieuws uit Bisdom en Wereldkerk

Missing view, block "post_other-----block_3"

Evenementen PE Heilige Christoffel