Skip to main content

 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven
 • De morgen komt!
  www.ignatiaansbidden.org
  Op 26 februari
  begint
  de vastentijd.

Parochie O.L.V van het Heilige Hart Borgerhout.

In Borgerhout (Te Boelaerlei 11) is het provincialaat met de administratie van de Belgische provincie, de officiële zetel van de MSC-congregatie en de vzw van de MSC. Het is een echte thuis voor alle MSC die uit het buitenland aanmeren en tijdelijk in het land verblijven. Bejaarden, zieken en zorgbehoevende MSC kunnen hier wonen en verdiende rust vinden na het vele werk in eigen land of na het beëindigen van hun missie elders in de wereld. De parochie Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Stenenburg) is rondom de aangrenzende kerk in Borgerhout aan MSC toevertrouwd. In het Antwerpse zijn MSC betrokken bij nogal wat pastorale activiteiten. Vieringen gaan door op zaterdag om 7:30 u. en 17:00 u. en op zondag om 10:00 u. en om 16:00 u. (voor de Servo-Kroatische gemeenschap). Iedereen van harte welkom!

Initiatieven vanuit parochie O.L.V. van het Heilige Hart

Donderdag 5 september 2019

We hebben met onze Karekietjes het nieuwe werkjaar goed ingezet. We zijn voor onze eerste bijeenkomst al meteen op uitstap gegaan. Onder een grijs wolkendek reden we met een busje naar 'de Trappisten' in Westmalle. Daar aangekomen stond er een huifkar ons op te wachten.

De pioniersjaren van Okra-Stenenbrug.

Bij de stichting in 1952 heette het hedendaagse OKRA ‘KBG, Christelijke Bond van Gepensioneer-den’ en OKRA-Trefpunt Stenenbrug, Borgerhout’ heette toen ‘KBG Afdeling Stenenbrug’. De afdeling had evengoed ‘KBG O.L.V. van het Heilig Hart’ kunnen heten, want het was duidelijk een parochiale gepensioneerdenwerking.

 Zondag 27 oktober 2019

Naar jaarlijkse traditie willen we ook dit jaar onze mensen die een jubileum vieren in de bloemetjes zetten op zondag 27 oktober 2019 tijdens een feestelijke eucharistieviering om10 u. Omdat we wegens de privacy-wetgeving aangewezen zijn op persoonlijke contacten om deze mensen op te zoeken, doen wij een beroep op u allen.

Zondag 10 november 2019

 

Ons koor Glorificamus organiseert een concert in onze kerk. Onze organist Eduard Govaerts voor de 17de keer een mooi orgelconcert om 14.30 u. Inkom: 8 euro. De opbrengst gaat naar de herstelling en het onderhoud van het orgel. 

Een overzicht van toekomstige activiteiten. 

Via onderstaande link 'Lees meer' krijg je telkens een overzicht en de bijhorende info van de toekomstige activiteiten van Femma.

Nog een klein jaar en dan zal ons koor 50 jaar bestaan. 

Het koor ontstond in 1970. De initiatiefnemers wilden de geloofsgemeenschap met zang en samenzang zo actief mogelijk laten deelnemen aan de eucharistievieringen. De doelstellingen blijven na bijna 50 jaar ongewijzigd. Er werd al druk overlegd over de activiteiten en feestelijkheden tijdens het jubeljaar. Volg het nieuws in het parochieblad. Wie een klein beetje kan zingen is altijd welkom. Contact: glorificamus@skynet.be of spreek 's zondags iemand van de koorleden aan na de mis. Tot binnenkort!

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

Guillaume ‘Willy’ Goethaert

Guillaume ‘Willy’ Goethaert

Op 6 september hebben we in onze kerk afscheid genomen van Guillaume ‘Willy’ Goethaert, weduwnaar van Louisa Kempenaers. Willy werd geboren op 31 maart 1923 en is onverwachts overleden in het WZC Ruggeveld op 29 augustus 2019. Vijf maanden geleden stierf Louisa na 72 jaar samen te zijn geweest en alles zelfstandig te hebben beredderd in hun appartementje op de Te Boelaerlei. Het gemis aan haar was moeilijk te verwerken. Zo verhuisde hij naar residentie Ruggeveld omdat hij echt verzorging nodig had. Hij probeerde er het beste van te maken. Op korte tijd was hij zeer geliefd in het rusthuis zowel door het personeel als door de bewoners. Hij had het geluk dat zijn dochter dagelijks op bezoek kwam. Geregeld gingen ze samen wandelen in het Rivierenhof. Zo verliepen de dagen en weken maar ‘bompa Wimmeke’ ging meer en meer achteruit. Toch kwam de dood onverwachts. Voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen is dit afscheid bijzonder pijnlijk. Ze hebben ontzettend veel mooie herinneringen aan hun warme thuis. Wij bieden hen onze christelijke deelneming aan.

Doopsel Aurianne & Lionel Rubingisa

Doopsel Aurianne & Lionel Rubingisa

Tijdens de viering van O.H.Hemelvaart werden in onze kerk Aurianne (11) en Lionel (8) Rubingisa gedoopt en ontvingen ze voor de eerste keer de H. Communie onder grote belangstelling van de geloofsgemeenschap en van vele vrienden en familieleden. Gedurende zes maanden hebben zij wekelijks catechese gevolgd en uitgekeken naar deze dag. Ze hadden ook dagelijks gebeden dat hun vader aanwezig zou kunnen zijn. En dat gebed werd verhoord want de vader kwam een uur vóór het begin van de dienst in Deurne aan vanuit Kigali (Rwanda). Dat maakte hun vreugde volkomen en zo werd het een mooie en aangrijpende viering waarbij ook Rwandese religieuze gezangen niet mochten ontbreken. De kinderen hadden een danklied in het Kinyarwanda gevraagd dat ze zelf graag zingen. Toen dit gespeeld werd begonnen zowel de moeder als andere familieleden samen met de kinderen spontaan te dansen van vreugde onder applaus van de aanwezigen. We bidden en wensen dat de nieuw-gedoopten mogen opgroeien tot echte leerlingen van Jezus en zijn waardige getuigen mogen zijn in onze maatschappij.

Huwelijk Michelle Mortelette en Simone Mauri

Huwelijk Michelle Mortelette en Simone Mauri

Op donderdag 30 mei 2019 hebben Michelle Mortelette en Simone Mauri hun huwelijksgeloften uitgesproken in de parochie San Carlo bij Milaan in Italië. Simone is geboren in Italië en daarom hadden ze besloten te trouwen in de kerk van zijn dorp in Italië. Ze wonen beiden in onze parochie. Op zoek naar een priester om hun huwelijk voor te bereiden, waren ze bij pater Herman terecht gekomen. Dit was voor hen een verrassende en verfrissende ervaring waarover we later in ons parochieblad nog een getuigenis zullen brengen. We wensen Michelle en Simone van harte proficiat en een gelukkige toekomst.

Valentine 'Mouchke' Bruckenburg

Valentine 'Mouchke' Bruckenburg

Op 1 oktober 2019 is Valentine 'Mouchke' Bruckenburg, weduwe van Louis Cop, overleden in AZ Monica. Op vrijdag 11 oktober hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen.Valentine is opgegroeid in een kroostrijk gezin van 11 kinderen. Zij huwde met Louis die zeeman was zodat zij veel alleen voor hun twee kinderen moest zorgen maar, vrijgevig als ze was, daarbij ook de kinderen uit de buurt betrok en voor hen graag frietjes bakte. Valentine kon genieten van het leven, van dansen en feesten op de camping waar ze jarenlang heeft verbleven. Tijdens haar opname in het ziekenhuis, in afwachting dat ze terug ‘naar huis’ zou gaan, is ze onverwacht ingeslapen om voor eeuwig ‘thuis’ te komen.

Nieuws uit Bisdom en Wereldkerk

Missing view, block "post_other-----block_3"

Evenementen PE Heilige Christoffel