Skip to main content
George Fleere
Teamlid & verantwoordelijke werkgroep diaconie & solidariteit
Contact Info
Tel.: 0485/ 49 70 35
Email: george.fleere@yahoo.com
Education
Pastoraal werker voor de ziekenhuizen van AZ Monica te Deurne en Antwerpen

Als verantwoordelijke voor diaconie en solidariteit zorg ik voor de versterking van de dienstbaarheid in de pastorale eenheid.

Door met onze werkgroep een netwerking op te bouwen met kerkelijke en niet-kerkelijke middenveldorganisaties, proberen we goed voeling te houden met één of enkele domeinen van het categoriale pastoraal in de pastorale eenheid (welzijnsschakels, scholen, zorginstellingen, …) en met de concrete vragen en noden van individuele mensen of groepen.

Verder maken we verbinding maken met en tussen de solidariteitsgroepen in parochieverband (Broederlijk Delen, Welzijnszorg, ziekenzorg e.a.) en in de andere geloofskernen. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het in kaart brengen van alle bestaande diensten ten behoeve van armen, behoeftigen, uitgeslotenen, achtergestelden in de samenleving binnen de pastorale eenheid. Dit zowel voor kerkelijke als niet-kerkelijke organisaties binnen de pastorale eenheid.

Ook het signaleren en indien mogelijk aanpakken van blinde vlekken binnen het landschap van armoede, uitsluiting en bijzondere groepen binnen de pastorale eenheid behoort tot de taken van de werkgroep diaconie en solidariteit.