Skip to main content
E.H. Fabio De Souza Teixeira
Verantwoordelijke priester & verantwoordelijke werkgroep liturgie
Contact Info
Email: fabiocicm@gmail.com
Tel.:0492 22 76 20
Adres: Van Dornestraat 156, 2100 Deurne
Education

Als leider van het team moet ik eerst en vooral een bruggenbouwer zijn.  Ik moet een gemeenschappelijk gedragen beleid in de pastorale eenheid mogelijk maken.  Daarom zal ik er over waken dat iedereen een eigen plaats vindt en dat er tegelijkertijd een verbondenheid onder elkaar wordt bewaard. Indien de leiding van het team wordt toevertrouwd aan een priester, fungeert deze tegelijk als canonieke priester voor heel de pastorale eenheid.  Als verantwoordelijke van de werkgroep liturgie probeer ik zorg te dragen voor het aanbod, de behoeften, problemen en uitdagingen op liturgisch-spiritueel vlak. Mogelijke taken zijn: Instaan voor vorming en begeleiding van de mensen die zich ter plaatse op liturgisch-spiritueel vlak inzetten (anderen kunnen de vorming geven); het aanmoedigen, coördineren van diverse activiteiten op liturgisch-spiritueel gebied; kansen scheppen voor gezamenlijke en grens- of domein-overschrijdende vieringen in de pastorale eenheid. Dit enerzijds tussen parochies onderling en tussen parochies en andere geloofskernen: bv. scholieren die een kruisweg organiseren in de parochiekerk. Anderzijds ook doelgroep-overschrijdend bv. bij  Kerstmis een viering voor jong en oud, ziek en gezond, …