Overslaan en naar de inhoud gaan

Filip Cromheecke in de Xaveriuskerk

Op zondag 29 augustus 2021 gaat Filip Cromheecke voor in de viering van 11.15 uur in de Franciscus Xaveriuskerk, Collegelaan, Borgerhout. Nadien is er mogelijkheid tot ontmoeting met Filip die momenteel in België op vakantie is en weldra weer naar Barzilië vertrekt.

Filip heeft een nauwe band met de parochies van Borgerhout Extra Muros. Zo was hij bijvoorbeeld bij de scouts in de parochie van H. Drievuldigheid. Hij liep school in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Samen met pastoor Didier Vanderslycke werd hij in 1988 tot priester gewijd in Antwerpen. Zij houden sindsdien contact.

Telkens als Filip naar België komt, bezoekt hij onze parochies en vertelt hij daarbij over zijn werk ginder en over de inzichten in vogelperspectief die hij daardoor verkreeg op ook onze situaties hier. De coronapandemie slaat diepere wonden in Brazilië. Het roept ons op tot grotere betrokkenheid.

Meer info over Filip Cromheecke, zijn werk en de achtergronden in Brazilië vind je op zijn website: http://www.filipsalvador.be/ 

Iedereen is welkom!

 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven
 • De morgen komt!
  www.ignatiaansbidden.org
  Op 26 februari
  begint
  de vastentijd.

Welkom op de website van de Pastorale Eenheid Heilige Christoffel.

De naam Heilige Christoffel heeft vele mogelijke verbindingen en verwijzingen. Met de pastorale eenheid willen we écht dienaars en leerlingen van Jezus zijn, opkomen voor de zwakke mens, Christus dragen en Hem ook uitdragen.

Vieringen:

 • Zaterdag 17.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 11.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 9.30 u. in de kerk van St. Rumoldus.

Vieringen:  

 • Derde zaterdagavond 18.00 u. (gezinsviering) 
 • Zondagochtend 10.00 u.  

Vieringen:

 • Elke zondag en feestdag om 9.30 u.
 • Drie maal per maand een eucharistieviering en 1 of 2 maal een woord-en communiedienst.

Vieringen:

 • Zaterdag om 18.00 u.
 • Zondag om 11.45 u.

Vieringen:

 • Zaterdag om 17.00 u.
 • Zondag om 11.15 u.

Vieringen:

 • Zon- en feestdagen telkens om 11.15 u.
  • 1ste, 3de (en 5de) zondag van de maand: eucharistieviering.
  • 2de zondag: gebedsdienst met communie.
  • 4de zondag: eucharistie met Indonesische gemeenschap KKI en Xaverius.
 • Elke zondagnamiddag: dienst van de Armeense geloofsgemeenschap.

Vieringen:

 • Maandag om 8.00 u.
 • Dinsdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Woensdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Donderdag om 8.00 u.
 • Vrijdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Zaterdag om 8.00 u. en 18.00 u.
 • Zondag om 8.30 u. en 9.30 u. 

 

Vieringen:

 • Weekdagen om 7.30 u. en 19.00 u.
 • Zaterdag om 7.30 u. en 17.00 u.
 • Zondag om 10.00 u. en om 16.00 u. (voor de Servo-Kroatische gemeenschap).

Vieringen:

 • Zon- en feestdag om 10.30 u.
 • Eén keer per maand en bij speciale gelegenheden gebeurt dit met extra samenzang en orgelbegeleiding.
 • Elke derde zondag is er een woord- en communiedienst, voorgegaan door gebedsleider Peter Verstappen.

Vieringen:

 • Dagelijks om 8.30 u. door de paters van Scheut.
 • Zondag om 11.30 u. en om 12.30 u.

Vieringen:

 • Zondag om 10.30 u.
 • Woensdagvoormiddag (viering in de weekkapel).

Vieringen:

 • Zondag om 10.00 u. (eucharistieviering, de tweede en vierde zondag van de maand).

Via onderstaande link krijg je een overzicht van de locaties/adressen van de verschillende kerkgebouwen in de pastorale eenheid Heilige Christoffel. 

Sacramenten & diensten

Je kind laten dopen, is het toevertrouwen aan Gods bescherming en liefde. Meer info.

De Eerste Communie is in de katholieke kerk een feestelijke stap in de zogenaamde initiatie. Uitgangspunt is dat je een weg hebt af te leggen om thuis te komen in de kerk. Meer info.

Het vormsel bekrachtigt het doopsel. Meer nog: het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel gegeven werd. Meer info.

Het huwelijk is het samenleven toevertrouwen aan Gods liefde en vragen  om Zijn zegen over een relatie. Die relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens. Meer info.

Waar men elkaar nieuwe kansen geeft, kunnen mensen herbeginnen. Op bepaalde ogenblikken in hun leven hebben mensen nood aan vergeving en verzoening. Meer info.

Het sacrament helpt de zieke om te vertrouwen op God en om van daaruit het lijden te dragen. Meer info.

Het gaat in de liturgie steeds om de levende dialoog en ontmoeting tussen God en zijn Volk. Meer info.

P.E.Team en de werkgroepen

De leden van het team zijn geen afgevaardigden van de verschillende geloofskernen of parochiekernen. Het zijn personen die over de nodige kwaliteiten beschikken om leiding te geven en de verantwoordelijkheid voor een bepaald deelgebied kunnen dragen. Zowel individueel als samen moeten zij de pastorale eenheid op een passende en herkenbare wijze kunnen vertegenwoordigen. 

Vanuit een evangelische bewogenheid zoeken de teamleden samen met de leden van de werkgroepen en de geloofskernen binnen de pastorale eenheid naar wegen om Gods Blijde Boodschap tussen mensen gestalte te geven. Zij hebben daarbij een bijzondere aandacht voor deze plekken waar die boodschap nog niet ten volle doordringt als goed nieuws voor iedere mens. Zij geven hiermee gestalte aan de oproep van Paus Franciscus om te gaan naar de rand van de samenleving, waar zieken, armen en vele anderen wachten op een woord van hoop, een teken van liefde. 

Team

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

None view choose

Nieuws uit het bisdom & de wereldkerk

De Heilige Christoffel, de Christusdrager, was iemand die mensen 'over de grenzen heen' droeg. Als pastorale eenheid stopt onze betrokkenheid en engagement niet aan de grenzen van Deurne en Borgerhout, maar kijken we graag verder. Met z'n allen maken we deel uit van een groter geheel. In eerste instantie ons bisdom, maar ook de grotere wereldkerk. Een diverse wereldkerk die een gezicht krijgt zowel binnen onze pastorale eenheid, maar ook daarbuiten. 

Vanaf 8 mei 2021 erediensten met maximaal 50 personen in openlucht: nieuw protocol van 5 mei 2021

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht: protocol

Dat de erediensten van de overheid definitief groen licht kregen om vanaf zaterdag 8 mei 2021 met maximaal 50 personen samen te vieren in openlucht wist u al. Over hoe die buitenvieringen er dan concreet uitzien en welke praktische afspraken daarvoor gelden was nog geen duidelijkheid. Die is er nu wel met de publicatie van het nieuwe protocol van 5 mei 2021. Het dient als draaiboek om erediensten in openlucht te organiseren met respect voor de geldende COVID-19-maatregelen.

 • Sinds Allerheiligen van vorig jaar mogen de plaatselijke gemeenschappen met slechts enkele gelovigen tegelijk samenkomen. Het wordt door velen aangevoeld als een ingrijpende beperking van hun geloofsleven. Vanaf 8 mei komt hierin een gevoelige verbetering. Vanaf dan mag met maximum 50 samen gevierd worden, maar dan wel alleen buiten, bedienaar van de eredienst, organist en kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
 • Het definitieve protocol voor de erediensten in openlucht (NIEUW!) dat werd afgesloten tussen de Bisschoppenconferentie van België, de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, het Executief van de Moslims van België, de Orthodoxe Kerk in België, vertegenwoordigd door de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, de Boeddhistische Unie van België, en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, bevat een aantal gemeenschappelijke en specifieke maatregelen over orde en veiligheid, sociale distancing en hygiëne en communicatie.
 • Zo zal o.a. voor elke buitenviering een coronaverantwoordelijke (koster of iemand van het parochieteam) worden aangeduid die toeziet op de strikte naleving van de maatregelen en wordt de inzet van onthaalmedewerkers of stewards, sterk aanbevolen.
 • De bisschoppen moedigen de plaatselijke verantwoordelijken aan overal waar het praktisch mogelijk is van deze uitbreiding gebruik te maken. De collectieve uitoefening van de eredienst is wel enkel mogelijk op private gedeelten in open lucht, die niet aan de openbare weg grenzen. (bv. een binnenkoer, binnentuin of private parking in open lucht, de speelplaats van scholen, terreinen van jeugdbewegingen of de tuin van een klooster of pastorie, een bedevaartsoord, een heiligdom zijn voor de liturgie prima geschikt).
 • Voor alle duidelijkheid: voor vieringen in de kerk blijft het maximumaantal van 15 personen gelden, behalve voor uitvaarten waaraan tot 50 personen mogen deelnemen.
 • De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat ook binnen meer mogelijk moet kunnen zijn. Samen met alle andere erkende erediensten blijven ze daarom bij de federale regering erop aandringen dat voor het samen komen in de cultusplaatsen opnieuw het relatieve cijfer wordt gehanteerd. Dat zou betekenen dat in de meeste kerken om en bij de 100 gelovigen samen kunnen vieren. Het werken met dat relatieve criterium heeft eerder aangetoond minder beperkend te zijn voor de godsdienstbeleving en tegelijk de volksgezondheid heel goed te beschermen.