Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging lockdown publieke vieringen in cultusplaatsen - Reactie bisschoppen van België

Goede vrienden

De bisschoppen van België hebben kennis genomen van het Ministerieel Besluit van 29 november dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021

De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten.

Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.

De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen. 

De bisschoppen herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, heel welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

Ze roepen hen tevens op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En in het bijzonder solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft.

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden.

De persdienst van de bisschoppen van België

De antwoorden op de meest gestelde vragen kan u terugvinden op de F.A.Q.-pagina van het Bisdom Antwerpen:  KLIK HIER

Voor het digitaal liturgisch en bezinnend aanbod van het bisdom Antwerpen:  KLIK HIER

Communicatiedienst

Bisdom Antwerpen

Schoenmarkt 2

2000 Antwerpen

+32 3 202 84 30

secretariaat@bisdomantwerpen.be

www.bisdomantwerpen.be