Skip to main content
Rit Hebbelinck
Teamlid & verantwoordelijke werkgroep catechese en verkondiging
Contact Info
Email: rit.hebbelinck2@gmail.com
Tel.: 0497 43 17 39
Baggenstraat 44, 2140 Borgerhout
Education
pastoraal medewerker parochie Emmanuel, Deurne

Als verantwoordelijke voor catechese en verkondiging probeer ik zorg te dragen voor de verschillende wegen tot verkondiging van het evangelie, waaronder catechese historisch een belangrijke plaats inneemt. Mogelijke taken: zoeken hoe de catechese (in het bijzonder voor eerste communie en Vormsel) onderling is af te stemmen tussen de diverse geloofskernen (parochies, scholen); uitzoeken van de behoefte aan en mogelijkheden tot het samenvoegen van catechesegroepen; alert zijn voor andere vormen van verkondiging, bv. catechese voor ouders van communicanten en vormelingen, het gebruik van moderne communicatiemiddelen, de voorbereiding van homilieën, publicaties; het verspreiden van de boodschap van Christus in alle lagen van de bevolking, in alle gemeenschappen die deel uitmaken van de pastorale eenheid en op alle plaatsen waar nood is aan zingeving en verdieping; het opzetten van activiteiten voor het initiëren van mensen die wensen deel uit te maken van de kerk (catechumenaat)...