Skip to main content

 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven
 • De morgen komt!
  www.ignatiaansbidden.org
  Op 26 februari
  begint
  de vastentijd.

Parochie Heilige Drievuldigheid Berchem.

Onze gemeenschap bestrijkt delen van het district Borgerhout en Berchem; meer bepaald het gebied begrensd door de Gitschotellei, het Te Boelaerpark, Arthur Matthijslaan, een stukje Te Boelaerlei, en Berchemlei/Wapenstilstandlaan met inbegrip van de zijstraten ten noorden hiervan. Verder hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met onze zusterparochie: St-Franciscus Xaverius. Zin om samen met ons te vieren? Dat kan: de 3e zaterdagavond van de maand om 18.00 u is er een gezinsviering. Eucharistie vieren doen we op zondagochtend om 10.00 u. Iedereen van harte welkom! 

 

Initiatieven vanuit parochie Heilige Drievuldigheid

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

Overlijden Çois Lambrechts

Overlijden Çois Lambrechts

Op vrijdag 07 juni 2019 hebben we in de Heilige Drievuldigheidskerk afscheid genomen van Çois Lambrechts. Çois werd geboren in Borgerhout op 24 maart 1928 en is overleden te Deurne op 03 juni 2019. Çois is de echtgenoot van Mia Van de vorde, het koppel was 66 jaar gehuwd en had een dochter Nicole. Çois leerde de stiel van horlogemaker maar heeft spijtig genoeg dit beroep niet gans zijn actieve carrière uitgeoefend, hij werkte ook nog bij de Ford fabrieken en later bij Schippers Podevyn metallurgie in Hoboken, dit tot aan zijn rustpensioen. Çois hield van humor, een film bekijken en zijn passie was muziek beluisteren. Hij genoot van zijn familie rondom zich. Hij voelde zich gelukkig als bompa met zijn twee kleinkinderen, Valerie en Melissa. Çois maakte graag een reisje naar Duitsland aan de Moezel, hield van vissen en uitgaan met de vrienden. Spijtig genoeg steken ziektes de kop op, ook zijn ogen gaan er snel op achteruit en dat maakt het voor Çois zwaar voor om nog mee te kunnen in het leven. We bieden als parochiegemeenschap de familie ons christelijk medeleven aan en zullen Çois blijven gedenken.

Gezinsviering in Heilige Drievuldigheid

Gezinsviering in Heilige Drievuldigheid

Op de derde zaterdag van de maand heeft er in de parochie gemeenschap van de Heilige Drievuldigheid steeds een gezinsviering plaats. Hierbij zie je enkele sfeerbeelden van 17 maart toen de viering ging over 'Zorg voor onze planeet’. De gezinsvieringen zijn op maat van kinderen uit de kleuter- en lagere school, maar ook jongeren en volwassenen houden er telkens een deugddoende ervaring aan over. Er wordt immers heel veel aandacht besteed aan goede, hedendaagse teksten en liederen - ondersteund door het Trinidadensemble. Kinderen die graag actief deelnemen kunnen een tekstje voorbrengen, meespelen in een toneelstukje, zingen, meespelen met schudbuisjes, … We mogen er telkens een 60-tal mensen verwelkomen. De volgende gezinsviering is de paasviering van zondag 21 april van 10.00 u. In mei is er geen gezinsviering, maar iedereen is welkom op de Eerste Communieviering van de Vlinderboom om 10.30 u. De laatste ggezinsviering van het werkjaar heeft plaats op zaterdag 17 juni om 18.00 u. Van harte welkom.

Doopsel Magdala Njimegni

Doopsel Magdala Njimegni

Zondag 2 juni werd Magdala Njimegni in onze parochie gedoopt om dan de volgende zaterdag haar vormsel te doen, samen met nog 21 andere leeftijdsgenootjes. Gedoopt worden om gevormd te worden! Deze Christelijke initiatie is de keuze om op een bepaalde manier in het leven te staan en om zo als dopeling mee te hervormen wat moet veranderd worden. We moeten immers niet, ten allen tijde en soms ten koste van veel, ons blijven vastklampen aan al wat we op dit ogenblik hebben, dikwijls materieel. Een grote uitdaging, zowel voor Magdala als voor eenieder van ons! In de eerste lezing van die dag hoorden we over de steniging van Stephanus, die ondanks zijn lijden, zijn geloof bleef belijden en de vinger wees naar wie fout doet. Met zijn dood tot gevolg. Hij heeft trouwens dit lijden niet opgezocht maar is er niet van gaan lopen toen het op zijn pad kwam. De wensen van Magdala’s meter Clarisse waren er die konden tellen: dat haar petekind een sterk iemand mag zijn én vooral ook steeds respectvol zal mogen omgaan met iedereen. Wat kunnen wij hier als kerkgemeenschap nog aan toevoegen als het belangrijkste tijdens de viering al gezegd is? Proef wat er daar allemaal gezegd is, Magdala, ga je leven en … doe het voluit! Proficiat!

Nieuws uit Bisdom en Wereldkerk

None view choose

Evenementen PE Heilige Christoffel