Overslaan en naar de inhoud gaan

 • Interculturele
  viering 12/10
  Sint-Rumoldus, Ter Rivierenlaan, 2100 Deurne
  Maak je klaar
  voor een
  wereldreis
 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven

Welkom op de website van de Pastorale Eenheid Heilige Christoffel.

De naam Heilige Christoffel heeft vele mogelijke verbindingen en verwijzingen. Met de pastorale eenheid willen we écht dienaars en leerlingen van Jezus zijn, opkomen voor de zwakke mens, Christus dragen en Hem ook uitdragen.

Via onderstaande link krijg je een overzicht van de locaties/adressen van de verschillende kerkgebouwen in de pastorale eenheid Heilige Christoffel. 

Vieringen:  

 • 3e Zaterdagavond 18.00 u (gezinsviering) 
 • Laatste zaterdagavond 18.00 u (Taizégebed)
 • Zondagochtend 10.00 u  

Vieringen:

 • Elke zondag en feestdag om 9.30 u.
 • Drie maal per maand een eucharistieviering en 1 of 2 maal een woord-en communiedienst.

Vieringen:

 • Zaterdag om 18.00 u.
 • Zondag om 11.45 u.

Vieringen:

 • Zaterdag om 17.00 u.
 • Zondag om 11.15 u.

 

 

Vieringen:

 • Zon- en feestdagen om 11.15 u
 • Op de 1ste, 2de en 3de zondag van de maand is er een gebedsdienst met communie.
 • Op de 4de zondag viert de Indonesische geloofsgemeenschap KKI samen eucharistie met Xaverius.
 • Elke zondag viert de Armeense geloofsgemeenschap eucharistie in de namiddag.

Vieringen:

 • Maandag om 8.00 u.
 • Dinsdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Woensdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Donderdag om 8.00 u.
 • Vrijdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Zaterdag om 8.00 u. en 18.00 u.
 • Zondag om 8.30 u. en 9.30 u. 

 

Vieringen:

 • Zaterdag om 7.30 u en 17.00 u
 • Zondag om 10.00 u en om 16.00 u (voor de Servo-Kroatische gemeenschap).

 

Vieringen:

 • Zon- en feestdag om 10.30 u.
 • Eén keer per maand en bij speciale gelegenheden gebeurt dit met extra samenzang en orgelbegeleiding.
 • Elke derde zondag is er een woord- en communiedienst, voorgegaan door gebedsleider Peter Verstappen.

Vieringen:

 • Dagelijks om 8.30 u. door de paters van Scheut.
 • Zondag om 11.30 u. en om 12.30 u.

Vieringen:

 • Zondag om 10.30 u.
 • Woensdagvoormiddag (viering in de weekkapel).

Vieringen:

 • Zaterdag 17.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 11.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 9.30 u. in de kerk van St. Rumoldus.

Vieringen:

 • Zondag om 10.00 u. (eucharistieviering, de tweede en vierde zondag van de maand).

Initiatieven & evenementen

Voor weeskinderen in Haïti

Zaterdag 9 november 2019, van 12.00 u. tot 14.00 u. en van 17.00 u. tot 19.00 u.
Merksemsesteenweg 26, 2100 Deurne, zaal K12 (ingang via poort)
VZW “Vrienden van Tiroli” met steun van Parochie O.L.V. Bijstand

Catechistenavond eerste communie & vormsel
Woensdag 12 juni

Het klimaat verandert, ook op vlak van geloof. Hoe kunnen wij kinderen, jongeren en volwassenen vandaag helpen om leerlingen van Jezus te worden? 
De  avond gaat door op 12 juni (20.00 u.) in de parochiezaal van St. - Rumoldus Deurne Louis van Craenstraat 16, 2100 Deurne.

Om 11.00 u. in onze zondagskerk H. Hart

Samen kerk zijn in de pastorale eenheid betekent ook samen vieren.
Met de 5e zondagvieringen (30 juni, 29 sept. & 29 dec.) willen we mensen van over de ganse pastorale eenheid samenbrengen om te vieren en elkaar te ontmoeten. En op 30 juni met een bagagezegening voor alle mensen die op vakantie vertrekken. Om 11.00 u. in de zondagskerk  H. Hart. Schotensesteenweg 167 Deurne.

Iedereen van harte welkom!

12 oktober, Sint Rumoldus, Ter Rivierenlaan, Deurne om 11u.

 

We nodigen voor deze viering mensen uit van de Kroatische gemeenschap, de Syrische gemeenschap, de Indonesische gemeenschap, de Portugees sprekende gemeenschap en onze verschillende gemeenschappen. Na de viering volgt nog een ontmoeting in het Parochiehuis van St. Rumoldus met hapjes en drankjes uit elke gemeenschap. Maak je klaar voor een wereldreis!

Sacramenten & diensten

Je kind laten dopen, is het toevertrouwen aan Gods bescherming en liefde. Meer info.

De Eerste Communie is in de katholieke kerk een feestelijke stap in de zogenaamde initiatie. Uitgangspunt is dat je een weg hebt af te leggen om thuis te komen in de kerk. Meer info.

Het vormsel bekrachtigt het doopsel. Meer nog: het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel gegeven werd. Meer info.

Het huwelijk is het samenleven toevertrouwen aan Gods liefde en vragen  om Zijn zegen over een relatie. Die relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens. Meer info.

Waar men elkaar nieuwe kansen geeft, kunnen mensen herbeginnen. Op bepaalde ogenblikken in hun leven hebben mensen nood aan vergeving en verzoening. Meer info.

Het sacrament helpt de zieke om te vertrouwen op God en om van daaruit het lijden te dragen. Meer info.

Het gaat in de liturgie steeds om de levende dialoog en ontmoeting tussen God en zijn Volk. Meer info.

#Tijd voor Schepping

Van 1 sept. tot 4 okt. is er weer volop kans om het mooie geschenk van de schepping, die God aan onze zorg heeft toevertrouwd, te vieren. Ook kunnen we verder stappen zetten om te leven rekening houdend met de draagkracht van de aarde. Het materiaal dat Ecokerk hiervoor aanmaakt, met een bijhorende campagne en affiche, stelt Ecokerk Bisdom Antwerpen graag aan je voor. Ook IJD is mee van de partij, want hun nieuwe jaarwerking staat in het teken van duurzaamheid en ecologie.
De voorstellingsmomenten zijn: 4 juni van 19.30 u. tot 21.00 u. op het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen OF 5 juni van 14.00 u. tot 15.30 u. in het vicariaatshuis, Kapellebaan 30, Zandhoven. Maak jij dit jaar mee #tijd voor schepping? Meld je komst: attent@bisdomantwerpen.be

P.E.Team en de werkgroepen

De leden van het team zijn geen afgevaardigden van de verschillende geloofskernen of parochiekernen. Het zijn personen die over de nodige kwaliteiten beschikken om leiding te geven en de verantwoordelijkheid voor een bepaald deelgebied kunnen dragen. Zowel individueel als samen moeten zij de pastorale eenheid op een passende en herkenbare wijze kunnen vertegenwoordigen. 

Vanuit een evangelische bewogenheid zoeken de teamleden samen met de leden van de werkgroepen en de geloofskernen binnen de pastorale eenheid naar wegen om Gods Blijde Boodschap tussen mensen gestalte te geven. Zij hebben daarbij een bijzondere aandacht voor deze plekken waar die boodschap nog niet ten volle doordringt als goed nieuws voor iedere mens. Zij geven hiermee gestalte aan de oproep van Paus Franciscus om te gaan naar de rand van de samenleving, waar zieken, armen en vele anderen wachten op een woord van hoop, een teken van liefde. 

Team

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

Foto's

"Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden." Hieronder vind je een selectie van foto's van verschillende initiatieven, evenementen, organisaties, vieringen enz. binnen onze pastorale eenheid. 

Pastorale eenheid Heilige Christoffel

Startviering

Plussers Deurne

Startactiviteit

Plussers Deurne

Plussers - en catechese weekend

Nieuws uit het bisdom & de wereldkerk

De Heilige Christoffel, de Christusdrager, was iemand die mensen 'over de grenzen heen' droeg. Als pastorale eenheid stopt onze betrokkenheid en engagement niet aan de grenzen van Deurne en Borgerhout, maar kijken we graag verder. Met z'n allen maken we deel uit van een groter geheel. In eerste instantie ons bisdom, maar ook de grotere wereldkerk. Een diverse wereldkerk die een gezicht krijgt zowel binnen onze pastorale eenheid, maar ook daarbuiten. 

Een maaltijd voor Tilory, voor weeskinderen in Haïti

Zaterdag 9 november 2019
Doorlopend van 12.00 u. tot 14.00 u. en van 17.00 u. tot 19.00 u.

Locatie: zaal K12 (ingang via poort)

Wijkfeest en rommelmarkt op 12 en 13 oktober

Binnen enkele tijd is het weer zo ver, onze Wijk- en parochiefeesten op vrijdag 4, en het weekend van 12 en 13 oktober met als traditionele blikvanger: de rommelmarkt.

Jubileumviering: oproep!

JUBILEUMVIERING : OPROEP!

Op stap met Karekiet

We hebben met onze Karekietjes het nieuwe werkjaar goed ingezet. We zijn voor onze eerste bijeenkomst op donderdag 5 september al meteen op uitstap gegaan.

Leerhuis in het najaar: over Noach enzo...

Tussen 23 oktober en 3 december wordt er een leerhuis georganiseerd door ds. Ina Koeman en dr. Egbert Rooze.